چاپ پوستر تبلیغاتی چاپ انواع پوستر تبلیغاتی افست با بالاترین کیفیت چاپ کتیبه تاسیس 1379 مجهز به دو دستگاه دورقی 4 رنگ همزمان 02133971721-33927947 http://posterof.mihanblog.com 2020-08-12T10:13:19+01:00 text/html 2018-12-27T12:46:45+01:00 posterof.mihanblog.com چاپ هولوگرام آماده http://posterof.mihanblog.com/post/12 <h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 5px 10px; padding: 0px; font-size: 17px; font-weight: 400; font-family: SEK, Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(85, 85, 85);">معنای اصلی واژه هولوگرام</h2><span style="box-sizing: border-box; font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">این واژه از دو بخش Holo به معنای همه یا تمام یک شی و</span><span style="box-sizing: border-box; font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Gram</span><span style="box-sizing: border-box; font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">&nbsp;به مفهوم نگاشتن یا نمایاندن بصری یک شی تشکیل شده که میتوان معادل پارسی بعد نگار یا تمام نگار را برای آن در نظر گرفت . &nbsp;</span><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">&nbsp;عموما&nbsp;</span><font color="#3a5a77" face="SEK, Helvetica, sans-serif"><span style="box-sizing: border-box; outline-color: initial; outline-style: initial; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition-duration: 0.3s; transition-property: color; font-size: 18px;">هولوگرام</span></font><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">را بعنوان یک برچسب نقره ای با ظاهری رنگین کمانی می شناسند که در مقابل تابش نور تغییرات نوری رنگارنی در آن ایجاد می گردد و تمام نگار را صرفاً نوعی عکس سه بعدی میدانند . درعکاسی و تمام نگاری از فیلمها و پلیتهای عکاسی استفاده می کنند ولی این امر تقریباً کل وجه اشتراکی است که این دو دارند . مهمترین فرق بین آنها نحوه ایجاد تصویر است .</span><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">ماهیت تصویر اپتیکی که توسط لنز دوربین عکاسی تشکیل می گردد را می توان به راحتی با استفاده از یک مدل ساده هندسی برای رفتار نور به طور نسبتاً دقیقی توصیف کرد ،در حالی که در مورد تصویر تمام نگاری این کار عملی نمی باشد و وجود آن به پراش و تداخل که پدیده هائی موجی هستند ، بستگی دارد .&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;اما اگر بخواهیم دقیقتر بدانیم ، بطور خلاصه&nbsp;<a href="http://www.xn--mgbt0dgggb83f.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;عبارت است از یک ساختار تقریبا مسطح تشکیل شده از اجزاء حدود یک مایکرون یا کوچکتر ، که بر اثر نوردهی مناسب طی فرآیندی پیچیده و بسیار دقیق اپتیکی بصورت یک عکس سه بعدی ایجاد میگردد و در واقع نور منعکس شده از آن همان انعکاس از یک شی واقعی است . به عبارت دیگر&nbsp;<font color="#3a5a77"><span style="box-sizing: border-box; outline-color: initial; outline-style: initial; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition-duration: 0.3s; transition-property: color;">هولوگرام</span></font>&nbsp;یک فیلم یا پلیت عکاسی است که با نور لیزر نوردهی شده و تحت پردازش قرار گرفته است . به گونه ای که وقتی به طرز مناسبی روشن شود یک تصویر سه بعدی قدمت عکاسی به بیش از یک قرن و نیم می رسد در حالی که تمام نگاری به شکلی که ما آنرا میشناسیم، در حدود چهار دهه عمر دارد و عمر اولین تمام نگار کوچکی که ساخته شد در حدود 60 سال است.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><img src="http://www.iran-hologram.com/resources/attachment/DT_1502781654_6e01fc796edb781eacdc383b8608293a.jpg" align="top" alt="هولوگرام" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box;">برای ایجاد یک هولوگرام، نور لیزر به دو قسمت تقسیم می شود:<ol style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: disc;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: disc;">پرتو شیئی&nbsp;</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: disc;">پرتو مرجع</li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">پرتو شیئی به شی مورد نظر برخورد کرده و دیگری صفحه فیلمی که&nbsp;<font color="#3a5a77"><span style="box-sizing: border-box; outline-color: initial; outline-style: initial; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition-duration: 0.3s; transition-property: color;">هولوگرام</span></font>&nbsp;بر روی آن تشکیل می شود را روشن می نماید. وقتی پرتو شیئی پس از بازتاب از روی شیء با پرتو مرجع بر روی صفحه فیلم برخورد می نماید، یک الگوی تداخلی شبیه برخورد امواج حوضچه رخ میدهد. این الگوی تداخلی میکروسکوپی از مناطق روشن و تاریک تشکیل شده است که وقتی مجدداً به طور مناسبی نوردهی شوند، تصویری سه بعدی از شیء را در موقعیت اصلی آن “بازسازی” خواهد نمود. بدین ترتیب یک هولوگرام برجسته با انتقال الگوی تداخل بر روی یک فیلم، به وجود می آید.</p></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;">نور همانند امواج در یک حوضچه حرکت می کند. اگر دو سنگریزه را در یک استخر بیندازید، امواج حاصل با یکدیگر به شرح زیر برخورد می نمایند:<br style="box-sizing: border-box;">وقتی یک بیشینه (بالاترین نقطه موج) به یک بیشینه دیگربرسد، بیشینه بلندتری (تداخل سازنده) تشکیل می شود. زمانی که یک کمینه (پائین ترین نقطه موج) به کمینه دیگر برخورد نماید، کمینه عمیق تری (تداخل مخرب) بوجود می آید و زمانی که یک بیشینه با یک کمینه برخورد کند، یکدیگر را از بین برده و یک فضای مسطح ایجاد می شود. این اثر یک الگوی تداخلی نامیده می شود.ایجاد می کند . امروزه پیشرفت تکنولوژی باعث شده سیستمهای کامپیوتری مدرن با استفاده از نرم افزار و سخت افزار و ابزار میکرولیتوگرافیک&nbsp;&nbsp;<font color="#3a5a77"><span style="box-sizing: border-box; outline-color: initial; outline-style: initial; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition-duration: 0.3s; transition-property: color;">هولوگرام&nbsp;</span></font>&nbsp;هایی با دقت ، ظرافت و پیچیدگی بسیار بالا ایجاد نمایند که همین امر کپی برداری از آن را غیرممکن ساخته است .<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 5px 10px; padding: 0px; font-size: 17px; font-weight: 400; font-family: SEK, Arial, Helvetica, sans-serif;">گروه بندی هولوگرام</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;هولوگرام</span>&nbsp;ها را بر اساس نوع کار برد آنها به چند دسته تقسیم می کنند&nbsp;</p></div><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);">هولوگرام های شماره سریال دار&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; text-decoration-line: none; background: 0px 0px; color: rgb(255, 0, 0); transition: color 0.3s ease 0s;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></h4><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">در این نوع&nbsp;</span><font color="#3a5a77" face="SEK, Helvetica, sans-serif"><span style="box-sizing: border-box; outline-color: initial; outline-style: initial; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition-duration: 0.3s; transition-property: color; font-size: 18px;">هولوگرام</span></font><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">&nbsp;برای ایجاد امنیت بیشتر و همچنین مدیریت و کنترل اجناس و مدارک ، شماره سریالهایی بر روی برچسب به کار گرفته می شوند .</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;"><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);">هولوگرام های مخصوص کارت شناسائی&nbsp;</span></h4><span style="box-sizing: border-box; font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: rgb(51, 153, 102);">هولوگرام</span><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">های شفافی هستند که بر روی کارتهای شناسائی و یا سایر مدارک حاوی نشانه، امضاء و... قرار می‌گیرند که علاوه بر افزایش طول عمر کارت، از تقلب و کپی‌کردن کارت جلوگیری می‌نماید .</span><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);">هولوگرام های نقش برگردان&nbsp;</span></h4><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">این نوع&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><font color="#3a5a77"><span style="box-sizing: border-box; outline-color: initial; outline-style: initial; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition-duration: 0.3s; transition-property: color;">هولوگرام</span></font>&nbsp;ها</span></span><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">تصویر یا متن خاصی را در هنگام کنده شدن از خود به جای می گذارند. برخی بصورت طرحی از برچسب جدا شده و بر روی سطح قرار می‌گیرند و برخی دیگر نیز بصورت چاپی و با رنگهای مختلف بر روی سطح باقی می مانند .</span><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: center;"><img src="http://www.iran-hologram.com/resources/attachment/TH_1502782782_0e2706a61608cb04e52a7885a3111eff.jpg" align="top" alt="هولوگرام نقش برگردان" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%;"></div><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);">هولوگرام های دارای طرح مخفی&nbsp;</span></h4><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">در این نوع&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 255);">هولوگرام</span><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">&nbsp;ها، متن یا تصویر خاصی درون هولوگرام قرار می‌گیرد که در حالت عادی غیر قابل رؤیت است و فقط با استفاده از دستگاههای لیزرخوان مخصوص قابل رؤیت خواهد بود. از این نوع&nbsp;</span><font color="#3a5a77" face="SEK, Helvetica, sans-serif"><span style="box-sizing: border-box; outline-color: initial; outline-style: initial; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition-duration: 0.3s; transition-property: color; font-size: 18px;">هولوگرام</span></font><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">در مواردی که امنیت بالایی مدنظر باشد، استفاده می شود .</span><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);">نوار هولوگرام&nbsp;</span></h4><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">این نوارها بمنظور محافظت از جعبه کارتن ویا هربسته دیگری که نیاز به محافظت در سطح بالایی داشته باشند مورد استفاده قرار میگیرند که در کنده شدن کلماتی مانند void ، Canceled و .... ازخود برجای میگدارد که نشان میدهد بسته باز شده است. در این نوع&nbsp;</span><font color="#3a5a77" face="SEK, Helvetica, sans-serif"><span style="box-sizing: border-box; outline-color: initial; outline-style: initial; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition-duration: 0.3s; transition-property: color; font-size: 18px;">هولوگرام</span></font><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">&nbsp;همانند سایر هولوگرامها می توان از جلوه های گرافیکی و امنیتی هولوگرام استفاده کرد .</span><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);">فویل های هات استامپ&nbsp;</span></h4><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">در این نوع&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">هولوگرام</span><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">&nbsp;بصورت حرارتی برروی سطح مورد نظر مانند پارچه‏ ، فلزات ، پلاستیک ، چرم ، کاغذ و ..... منتقل میشود و با ماشین هات استامپ مورد استفاده قرار میگیرد .</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;"><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;"><img src="http://www.iran-hologram.com/resources/attachment/DT_1502781647_3394c426864aa1dc873cb14aec813f9c.jpg" align="top" alt="هولوگرام دوبعدی" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></div><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 5px 10px; padding: 0px; font-size: 17px; font-weight: 400; font-family: SEK, Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(85, 85, 85);">انواع&nbsp;<a href="http://www.xn--mgbt0dgggb83f.net/" target="" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">چاپ هولوگرام</a></h3><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);">هولوگرام دوبعدی ( 2D )&nbsp;</span></h4><a href="http://www.xn--mgbt0dgggb83f.net/" target="" title="">هولوگرام های دوبعدی</a><font color="#3a5a77" face="SEK, Helvetica, sans-serif"><span style="box-sizing: border-box; outline-color: initial; outline-style: initial; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition-duration: 0.3s; transition-property: color; font-size: 18px;">&nbsp;</span></font><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">&nbsp;از تصاویر دو بعدی ساخته می شوند و رنگهای رنگین کمان را تحت یک محدوده وسیع از شرایط نوردهی نمایش می دهند و دارای یک لایه&nbsp;</span><font color="#3a5a77" face="SEK, Helvetica, sans-serif"><span style="box-sizing: border-box; outline-color: initial; outline-style: initial; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition-duration: 0.3s; transition-property: color; font-size: 18px;">تصویر هولوگرام</span></font><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">&nbsp; و بدون عمق می باشند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;"><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);">هولوگرام سه بعدی ( 3D )&nbsp;</span></h4><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">این نوع&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; background-color: rgb(51, 153, 102);">هولوگرام</span><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">ها از مدلهای سه بعدی ( با همان اندازه) بوجود می آیند و ترکیبی از عمق و رنگ را نمایش می دهند.</span><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);">هولوگرام ترکیب دو بعدی و سه بعدی ( 2D و 3D )&nbsp;</span></h4><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">این هولوگرامها هم از مدلهای سه بعدی و هم از تصویر گرافیکی ساخته می شوند و نتیجه یک تصویر برجسته درخشان با المان های مسطح قابل دیدن با هر نورپردازی می باشد.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;"><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">&nbsp;</div><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);">هولوگرام ترکیب دوبعدی / هولوگرام ترکیب سه بعدی ( 2D / 3D )&nbsp;</span></h4><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">این نوع از هولوگرامها نیز از یک تصویر ساخته می شوند ولی زمینه و پیش زمینه آن بصورت لایه های دو بعدی جداگانه دیده می شوند، بنابراین به خوبی رنگهای رنگین کمان، عمق و حرکت را به نمایش می گذارند و به راحتی در زیر نور معمولی قابل دیدن می باشند .</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;"><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box;">هولوگرام با طرح های هولوگرافیکی پیچیده ( چند تایی )&nbsp;</span>&nbsp;</span></h4><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">این نوع هولوگرام ها از چند لایه تصویر تشکیل شده اند که طوری روی هم می خوابند که تشکیل یه شکل 3 بعدی را می دهند .امکان گردش و تغییر در این روش بسیار زیاد است و از طریق نگاه کردن از زاویه های مختلف می توان تصاویر 2 بعدی و 3 بعدی را مشاهده کرد . با این روش می توان طرح ها و عکس های 2 بعدی را تبدیل به سه بعدی کرد ، به این صورت که طرح در عمق های مختلف تصویر بصورت معلق باقی می ماند . (بالا و پایین آن لایه قرار می گیرد)</span><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box;">هولوگرام دوبعدی یا قالب نقطه ای</span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-size: 1em;">&nbsp;( Dot-Matrix )&nbsp;</span></span></h4><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span></h4><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">در این نوع</span><font color="#3a5a77" face="SEK, Helvetica, sans-serif"><span style="box-sizing: border-box; outline-color: initial; outline-style: initial; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition-duration: 0.3s; transition-property: color; font-size: 18px;">&nbsp;</span></font>هولوگرام دوبعدی<span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">&nbsp;تصاویر نقطه به نقطه ساخته می شوند و در نهایت هزاران نقطه در مجاورت هم تصویر نهائی را می سازند که با تغییر زاویه دید می توان هر یک از نقاط یا دسته ای از آنها را با رنگی متفاوت مشاهده نمود.کاربرد این نوع هولوگرامها بیشتر درموارد امنیتی،کارتهای شناسائی،پاسپورتها واسناد ومدارک می باشد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;"><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;"><img src="http://www.iran-hologram.com/resources/attachment/DT_1502781646_9481cbf919d35a7559dd498cecb3ffed.jpg" align="top" alt="هولوگرام ضد سرقت" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></div><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box;">هولوگرام رنگ واقعی &nbsp;</span>&nbsp;(True Color )&nbsp;&nbsp;</span></h4><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">در این نوع&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 400;">هولوگرام</span></span><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">تصویر حاصل دارای تطابق رنگی کامل و واقعی با موضوع اولیه می باشد به رنگ طبیعی خود دیده می شوند و با ایجاد فاصله ای بین زمینه و تصویر جلو، می تواند عمق را در آن مشاهده نمود و عکس به طور طبیعی و زنده منعکس می‌شود که به هیچ عنوان قابل کپی برداری نمی‌باشد .</span><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);">هولوگرام چند کاناله ( Flip Flop )&nbsp;</span></h4><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">در این هولوگرامها می توان دو یا چند تصویر مختلف را از زوایای متفاوت و با تغییر زاویه دید بصورت افقی یا عمودی مشاهده نمود.</span><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);">هولوگرام ( Micro Text )&nbsp;</span></h4><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">در این نوع هولوگرامها، متون و تصاویر مخفی داخل هولوگرام وجود دارند که در حالت عادی و با چشم غیرمسلح به سختی قابل رؤیت هستند و فقط با ذره‌بین می توان آنها را مشاهده نمود .</span><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);">هولوگرام تصویر متحرک ( Stereogram )&nbsp;</span></h4><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">درواقع فیلم متحرکی می باشد که در مسیر حکاکی نور تحت تابش قرار میگیرد. این تکنیک ما را قادر می سازد تا از انسانها، حیوانات و اشیاء بزرگ&nbsp;</span><font color="#3a5a77" face="SEK, Helvetica, sans-serif"><span style="box-sizing: border-box; outline-color: initial; outline-style: initial; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition-duration: 0.3s; transition-property: color; font-size: 18px;">هولوگرام</span></font>&nbsp;<span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">تهیه نمائیم. در این نوع هولوگرام قابلیت پیوسته تصویر وجود دارد و کاربرد آن در موارد فانتزی، تبلیغاتی و غیره می باشد .</span><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;"><img src="http://www.iran-hologram.com/resources/attachment/LI_1494659699_6a1a8ecb8a85a889e24a654ed88cacf9.jpg" align="top" alt="هولوگرام" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></div><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);">هولوگرام با استفاده از UV&nbsp;</span></h4><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">ایجاد رمز و تصویر نامرئی در برچسب و رویت تصویر مخفی با استفاده از نور UV ممکن است .</span><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);">هولوگرام ( Filter Image )&nbsp;</span></h4><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">ایجاد رمز و تصویر نامرئی در برچسب و رویت آن بوسیله نور ماورای بنفش یا فیلتر مخصوص . مورد مصرف در اسناد دولتی و اسکناس .&nbsp;&nbsp;</span><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);">هولوگرام شفاف ( Transparent Hologram Sticker )&nbsp;</span></h4><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">در این نوع هولوگرام از فویلهای شفاف استفاده می شود که معمولاٌ بر روی اسناد الصاق شده و به گونه ای است که متن زیر برچسب قابل مشاهده می باشد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;"><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;"><img src="http://www.iran-hologram.com/resources/attachment/TH_1502782780_82ea84d42297fc6144a9183b01679844.jpg" align="top" alt="هولوگرام" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></div><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);">هولوگرام ضد سرقت ( Anti conterfeiting Hologram Sticker )&nbsp;</span></h4><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">هولوگرام ضدسرقت (ضدجعل) خود به دو دسته طرح دار و ساده تقسیم میشود که هنگام برداشتن برچسب از روی سطح، تخریب می شود.</span><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);">هولوگرام معمولی ( Ordinery Hologram Sticker )&nbsp;</span></h4><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">این نوع برچسبها در هنگام انتقال از روی سطح چسبیده شده، خراب نمی شوند .</span><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-weight: 400; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);">هولوگرام چاپ گرم ( Hot Stamping Hologram Sticker )&nbsp;</span></h4><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">طرح این نوع هولوگرام روی لایه نازکی از ماده ای مثل آلومنیوم که در روی آن لایه پلی استر با ضخامت کم قرارداده شده است، حک می شود. سپس توسط اعمال فشار و حرارت با ماشین چاپ گرم و به واسطه عملکرد چسب آن به صفحه کاغذ یا کارت پلاستیکی منتقل میشود و پس از آن جزء جدائی ناپذیر سطح الصاق شده گردیده و به هیچ وجه قابل جداسازی نمی باشد. کاربرد این نوع</span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;هولوگرام</span></span><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: SEK, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">در موارد خاص ایمنی و اسناد و مدارک می باشد&nbsp;</span> text/html 2017-04-04T12:16:07+01:00 posterof.mihanblog.com چاپ پوستر انتخاباتی شورای شهر 96 http://posterof.mihanblog.com/post/11 چاپ پوستر انتخاباتی شورای شهر 96 <div>طراحی و چاپ انواع پوستر انتخاباتی با بالاترین سرعت&nbsp;</div><div>09197209159</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/83od_71907603423531674470.jpg" alt="‫چاپ پوستر انتخاباتی‬‎"></div> text/html 2013-06-02T12:03:01+01:00 posterof.mihanblog.com چاپ کارت ویزیت انتخاباتی شورای شهر http://posterof.mihanblog.com/post/10 <div align="center">چاپ کارت ویزیت انتخاباتی شورای شهر <br><img src="http://upload7.ir/images/93404166596625549000.jpg" alt="کارت ویزیت انتخابات شورای شهر " align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><div align="center"><img src="http://static.niazerooz.com/Im/O/92/0231/L6350475507351.jpg" alt="چاپ تراکت انتخابات شوراها " align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>گلاسه بدون روکش &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(0, 0, 204);"><strong>یک رو 17000ت &nbsp;&nbsp;&nbsp; دورو 21000 ت</strong></span><br>سلفون براق&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; یک رو 18000 ت &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; دورو 22500 ت <br>سلفون مات &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یک رو18500 ت&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; دورو 230000 ت<br></div> text/html 2013-06-02T11:56:29+01:00 posterof.mihanblog.com چاپ تراکت انتخاباتی شورای شهر http://posterof.mihanblog.com/post/9 <div align="center"><img src="http://upload7.ir/images/81838626028430325328.jpg" alt="تراکت انتخابات شوراها" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://upload7.ir/images/71907603423531674470.jpg" alt="تراکت انتخابات شورای شهر" align="" border="0" height="476" hspace="0" vspace="0" width="340"><br><br><img src="http://upload7.ir/images/03041693694324368045.jpg" alt="تراکت انتخاباتی شورای شهر" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br>&nbsp;چاپ انواع تراکت انتخاباتی شورای شهر <br><br>در ابعاد دلخواه شما <br><br>در تیراژ مختلف تحویل فوری <br><br>این مرکز مجهز به 2 دستگاه دو ورقی 4 همزمان میباشد <br><br>حداکثر چاپ افست ما 50*70 میباشد text/html 2013-06-02T11:41:01+01:00 posterof.mihanblog.com چاپ پوستر انتخابات شوراها http://posterof.mihanblog.com/post/8 <div align="center"><img src="http://upload7.ir/images/81838626028430325328.jpg" alt="پوستر انتخابات شوراها" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://upload7.ir/images/03041693694324368045.jpg" alt="پوستر انتخاباتی شورای شهر" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br>چاپ انواع&nbsp; پوستر انتخاباتی شورای شهر <br><br>در ابعاد دلخواه شما <br><br>در تیراژ مختلف تحویل فوری <br><br>این مرکز مجهز به 2 دستگاه دو ورقی 4 همزمان میباشد <br><br>حداکثر چاپ افست ما 50*70 میباشد <br> text/html 2013-05-27T07:51:51+01:00 posterof.mihanblog.com قیمت کارت ویزیت و فرم عمومی تراکت ویژه انتخابات ( فوری ) http://posterof.mihanblog.com/post/7 <div align="center"><font size="3"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت فرم عمومی کارت ویزیت و تراکت گلاسه و تحریر فقط ویژه انتخابات</span></strong></font><br><br><img src="http://static.niazerooz.com/Im/O/92/0231/L6350475507351.jpg" alt="چاپ تراکت " align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>گلاسه بدون روکش &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(0, 0, 204);"><strong>یک رو 17000ت &nbsp;&nbsp;&nbsp; دورو 21000 ت</strong></span><br>سلفون براق&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; یک رو 18000 ت &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; دورو 22500 ت <br>سلفون مات &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یک رو18500 ت&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; دورو 230000 ت<br><br><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong>فرم عمومی تحریر 80 گرم&nbsp; 5000 تایی</strong>&nbsp;</span> <br><br>a4&nbsp; یک رو 210000 ت&nbsp; دورو 230000 ت <br>a5 یک رو 100000 ت&nbsp;&nbsp; دورو 115000 ت <br>a6 یک رو 55000 ت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دورو 65000 ت<br><br><strong><span style="color: rgb(255, 0, 255);">فرم عمومی گلاسه 135 گرم&nbsp; 2000 تایی</span></strong> <br><br>a4&nbsp; یک رو 185000 ت&nbsp; دورو 220000 ت <br>a5 یک رو 100000 ت&nbsp;&nbsp; دورو 115000 ت <br>a6 یک رو 55000 ت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دورو 65000 ت<br><br><strong><span style="color: rgb(255, 0, 255);">فرم عمومی گلاسه 135 گرم&nbsp; 5000 تایی</span></strong> <br><br>a4&nbsp; یک رو 390000 ت&nbsp; دورو 430000 ت <br>a5 یک رو 210000 ت&nbsp;&nbsp; دورو 220000 ت <br><br><br>با توجه به متغییر بودن قیمت کاغذ و مقوا قبل از واریز وجه هماهنگ نمایید .<br><br>تلفن تماس : 02133971721-02133927947<br><br></div> text/html 2013-05-12T12:26:34+01:00 posterof.mihanblog.com چاپ کارت انتخاباتی http://posterof.mihanblog.com/post/6 <div align="center">چاپ کارت انتخاباتی در تیراژ بالا با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت <br><img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSjahqfHD_AmViffRPPe5Pj7xeX6TNh1KoyrnERxhNR5j3e61_dYQ" alt="کارت ویزیت انتخاباتی" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-05-12T12:19:52+01:00 posterof.mihanblog.com تراکت انتخاباتی http://posterof.mihanblog.com/post/5 <div align="center">چاپ انواع تراکت انتخاباتی با بالا ترین کیفیت و پایین ترین قیمت <br><br><img src="http://www.chapgaran.com/wp-content/uploads/Poster-Tgp-11.jpg" alt="تراکت انتخاباتی" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-05-12T11:25:15+01:00 posterof.mihanblog.com چاپ پوستر http://posterof.mihanblog.com/post/4 <div align="center">چاپ انواع پوستر در ابعاد دلخواه شما در ابعاد مختلف<br>با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت .<br><br><img src="http://www.katibehprint.com/images/category/katibehprint-11082392938-3-m.jpg" alt="چاپ پوستر " align="" border="0" height="300" hspace="0" vspace="0" width="300"><br></div> text/html 2013-05-12T11:12:50+01:00 posterof.mihanblog.com پوستر انتخابات http://posterof.mihanblog.com/post/3 <div align="center">چاپ انواع پوستر تبلیغاتی انتخاتی <br>در انواع مختلف با بالاترین کیفیت و کمترین زمان <br><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRmnp3JHsYi-2U6ACh0tv4EcGhKg6-gDLnefhVYSOTw3Bj1gglf" alt="پوستر انتخابات" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>جهت استعلام قیمت با ما تماس بگیرید .<br></div> text/html 2013-05-12T10:58:11+01:00 posterof.mihanblog.com چاپ پوستر تبلیغاتی http://posterof.mihanblog.com/post/2 <div align="center">چاپ انواع پوستر تبلیغاتی در ابعاد مختلف با پایین ترین قیمت <br><br>ویژه کاندیدهای محترم با تخفیف ویژه <br><br>در جنسهای مختلف <br><br><img src="http://www.katibehprint.com/images/category/katibehprint-11082394054-6-m.jpg" alt="چاپ پوستر تبلیغاتی " align="" border="0" height="297" hspace="0" vspace="0" width="297"><br><img src="http://www.chapgaran.com/wp-content/uploads/poster-Tgp_31.jpg" alt="چاپ پوستر تبلیغاتی انتخابات" align="" border="0" height="350" hspace="0" vspace="0" width="246"><br></div> text/html 2013-05-12T10:45:19+01:00 posterof.mihanblog.com پوستر http://posterof.mihanblog.com/post/1 <div align="center">چاپ و طراحی و تولید انواع پوستر تبلیغاتی با نازلترین قیمتها <br>جهت استعلام قیمت با ما تماس حاصل نمایید <br><br><img src="http://www.katibehprint.com/images/category/katibehprint-11082394054-5-m.jpg" alt="پوستر " align="" border="0" height="299" hspace="0" vspace="0" width="299"><br></div>