چاپ پوستر تبلیغاتی چاپ انواع پوستر تبلیغاتی افست با بالاترین کیفیت چاپ کتیبه تاسیس 1379 مجهز به دو دستگاه دورقی 4 رنگ همزمان 02133971721-33927947 tag:http://posterof.mihanblog.com 2018-11-13T18:41:11+01:00 mihanblog.com چاپ پوستر انتخاباتی شورای شهر 96 2017-04-04T12:16:07+01:00 2017-04-04T12:16:07+01:00 tag:http://posterof.mihanblog.com/post/11 چاپ پوستر انتخاباتی شورای شهر 96 طراحی و چاپ انواع پوستر انتخاباتی با بالاترین سرعت 09197209159 طراحی و چاپ انواع پوستر انتخاباتی با بالاترین سرعت 
09197209159

‫چاپ پوستر انتخاباتی‬‎
]]>
چاپ کارت ویزیت انتخاباتی شورای شهر 2013-06-02T12:03:01+01:00 2013-06-02T12:03:01+01:00 tag:http://posterof.mihanblog.com/post/10 چاپ کارت ویزیت انتخاباتی شورای شهر گلاسه بدون روکش     یک رو 17000ت     دورو 21000 تسلفون براق                   یک رو 18000 ت        دورو 22500 ت سلفون مات                  یک رو18500 ت        دورو 230000 ت چاپ کارت ویزیت انتخاباتی شورای شهر
کارت ویزیت انتخابات شورای شهر

چاپ تراکت انتخابات شوراها

گلاسه بدون روکش     یک رو 17000ت     دورو 21000 ت
سلفون براق                   یک رو 18000 ت        دورو 22500 ت
سلفون مات                  یک رو18500 ت        دورو 230000 ت
]]>
چاپ تراکت انتخاباتی شورای شهر 2013-06-02T11:56:29+01:00 2013-06-02T11:56:29+01:00 tag:http://posterof.mihanblog.com/post/9  چاپ انواع تراکت انتخاباتی شورای شهر در ابعاد دلخواه شما در تیراژ مختلف تحویل فوری این مرکز مجهز به 2 دستگاه دو ورقی 4 همزمان میباشد حداکثر چاپ افست ما 50*70 میباشد تراکت  انتخابات شوراها
تراکت انتخابات شورای شهر

تراکت  انتخاباتی شورای شهر

 چاپ انواع تراکت انتخاباتی شورای شهر

در ابعاد دلخواه شما

در تیراژ مختلف تحویل فوری

این مرکز مجهز به 2 دستگاه دو ورقی 4 همزمان میباشد

حداکثر چاپ افست ما 50*70 میباشد ]]>
چاپ پوستر انتخابات شوراها 2013-06-02T11:41:01+01:00 2013-06-02T11:41:01+01:00 tag:http://posterof.mihanblog.com/post/8 چاپ انواع  پوستر انتخاباتی شورای شهر در ابعاد دلخواه شما در تیراژ مختلف تحویل فوری این مرکز مجهز به 2 دستگاه دو ورقی 4 همزمان میباشد حداکثر چاپ افست ما 50*70 میباشد پوستر انتخابات شوراها

پوستر انتخاباتی شورای شهر

چاپ انواع  پوستر انتخاباتی شورای شهر

در ابعاد دلخواه شما

در تیراژ مختلف تحویل فوری

این مرکز مجهز به 2 دستگاه دو ورقی 4 همزمان میباشد

حداکثر چاپ افست ما 50*70 میباشد
]]>
قیمت کارت ویزیت و فرم عمومی تراکت ویژه انتخابات ( فوری ) 2013-05-27T07:51:51+01:00 2013-05-27T07:51:51+01:00 tag:http://posterof.mihanblog.com/post/7 قیمت فرم عمومی کارت ویزیت و تراکت گلاسه و تحریر فقط ویژه انتخاباتگلاسه بدون روکش     یک رو 17000ت     دورو 21000 تسلفون براق                   یک رو 18000 ت        دورو 22500 ت سلفون مات                  یک رو18500 ت        دورو 230000 تفرم عمومی تحریر 80 گرم  5000 تایی  a4  یک رو 210000 ت  دورو 230000 ت a5 قیمت فرم عمومی کارت ویزیت و تراکت گلاسه و تحریر فقط ویژه انتخابات

چاپ تراکت

گلاسه بدون روکش     یک رو 17000ت     دورو 21000 ت
سلفون براق                   یک رو 18000 ت        دورو 22500 ت
سلفون مات                  یک رو18500 ت        دورو 230000 ت

فرم عمومی تحریر 80 گرم  5000 تایی 

a4  یک رو 210000 ت  دورو 230000 ت
a5 یک رو 100000 ت   دورو 115000 ت
a6 یک رو 55000 ت      دورو 65000 ت

فرم عمومی گلاسه 135 گرم  2000 تایی

a4  یک رو 185000 ت  دورو 220000 ت
a5 یک رو 100000 ت   دورو 115000 ت
a6 یک رو 55000 ت      دورو 65000 ت

فرم عمومی گلاسه 135 گرم  5000 تایی

a4  یک رو 390000 ت  دورو 430000 ت
a5 یک رو 210000 ت   دورو 220000 ت


با توجه به متغییر بودن قیمت کاغذ و مقوا قبل از واریز وجه هماهنگ نمایید .

تلفن تماس : 02133971721-02133927947

]]>
چاپ کارت انتخاباتی 2013-05-12T12:26:34+01:00 2013-05-12T12:26:34+01:00 tag:http://posterof.mihanblog.com/post/6 چاپ کارت انتخاباتی در تیراژ بالا با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت چاپ کارت انتخاباتی در تیراژ بالا با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت
کارت ویزیت انتخاباتی
]]>
تراکت انتخاباتی 2013-05-12T12:19:52+01:00 2013-05-12T12:19:52+01:00 tag:http://posterof.mihanblog.com/post/5 چاپ انواع تراکت انتخاباتی با بالا ترین کیفیت و پایین ترین قیمت چاپ انواع تراکت انتخاباتی با بالا ترین کیفیت و پایین ترین قیمت

تراکت انتخاباتی
]]>
چاپ پوستر 2013-05-12T11:25:15+01:00 2013-05-12T11:25:15+01:00 tag:http://posterof.mihanblog.com/post/4 چاپ انواع پوستر در ابعاد دلخواه شما در ابعاد مختلفبا بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت . چاپ انواع پوستر در ابعاد دلخواه شما در ابعاد مختلف
با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت .

چاپ پوستر
]]>
پوستر انتخابات 2013-05-12T11:12:50+01:00 2013-05-12T11:12:50+01:00 tag:http://posterof.mihanblog.com/post/3 چاپ انواع پوستر تبلیغاتی انتخاتی در انواع مختلف با بالاترین کیفیت و کمترین زمان جهت استعلام قیمت با ما تماس بگیرید . چاپ انواع پوستر تبلیغاتی انتخاتی
در انواع مختلف با بالاترین کیفیت و کمترین زمان
پوستر انتخابات

جهت استعلام قیمت با ما تماس بگیرید .
]]>
چاپ پوستر تبلیغاتی 2013-05-12T10:58:11+01:00 2013-05-12T10:58:11+01:00 tag:http://posterof.mihanblog.com/post/2 چاپ انواع پوستر تبلیغاتی در ابعاد مختلف با پایین ترین قیمت ویژه کاندیدهای محترم با تخفیف ویژه در جنسهای مختلف چاپ انواع پوستر تبلیغاتی در ابعاد مختلف با پایین ترین قیمت

ویژه کاندیدهای محترم با تخفیف ویژه

در جنسهای مختلف

چاپ پوستر تبلیغاتی
چاپ پوستر تبلیغاتی انتخابات
]]>
پوستر 2013-05-12T10:45:19+01:00 2013-05-12T10:45:19+01:00 tag:http://posterof.mihanblog.com/post/1 چاپ و طراحی و تولید انواع پوستر تبلیغاتی با نازلترین قیمتها جهت استعلام قیمت با ما تماس حاصل نمایید چاپ و طراحی و تولید انواع پوستر تبلیغاتی با نازلترین قیمتها
جهت استعلام قیمت با ما تماس حاصل نمایید

پوستر
]]>